Burza informácií o trhu práce 5.10.2023

O Z N Á M E N I E 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota oznamuje žiakom základných škôl, ich rodičom a tiež širokej  verejnosti, že dňa 05. októbra 2023 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote „Burzu informácií o trhu práce“ s dôrazom na voľbu povolania žiakov základných škôl.

Na Burzu informácií  bolo pozvaných 10 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota, 12 stredných škôl z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Brezna, Lučenca, Poltára, Tornale a Zvolena a stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Bratislave.

Neodmysliteľnou súčasťou Burzy informácií je každoročne Centrum poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote a taktiež Centrum práce s mládežou SPACE.

Okrem vyššie spomenutých svoju činnosť na Burze informácií predstaví aj bezplatná dlhová poradňa pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na Burzu informácií sú pozývaní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Z 21 oslovených plneorganizovaných škôl v okrese sa každoročne Burzy informácií zúčastní väčšina pozvaných.

Na Burze informácií získajú najmä žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavia svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Rimavská Sobota prostredníctvom prezentácií predstaví zaujímavé informácie týkajúce sa uplatnenia absolventov v rámci BBSK a tiež prognózy vývoja trhu práce do roku 2024.

Burza informácií sa každoročne stretáva s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2023
Dátum aktualizácie: 19.09.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac