Informácia pre zamestnávateľov - Prax pre mladých

Informácia pre zamestnávateľov

Možnosť obsadiť pracovné pozície bez  finančnej spoluúčasti zamestnávateľa, ktoré Vám ponúka nový Národný projekt koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny :

 

Prax pre mladých

 

Pracovný pomer tu nevzniká,  následne ani odvodová povinnosť pre zamestnávateľa, prax sa vykonáva spravidla 4 hodiny denne, odmenu za vykonanú prácu uhrádza na základe uzatvorenej dohody medzi úradom PSVR a zamestnávateľom  a úradom  PSVR a uchádzačom o zamestnanie  Úrad práce, soc. vecí a rodiny, podkladom pre úhradu je evidencia dochádzky.

 

Finančný príspevok na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov UoZ,  spojených s výkonom praxe, môže úrad poskytnúť zaradenému uchádzačovi o zamestnanie do 29 rokov veku mesačne, do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa finančný príspevok poskytuje, vo výške sumy životného minima: 234,42 EUR pre jednu plnoletú fyzickú osobu .

 

Bližšie informácie o poskytnutí príspevku Vám poskytne Úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota, AOTP a ESF  Bc. Kristína Fűkőová 2.poschodie, k. č.: 306, t. č.: 047/2450461, email: Kristina.Fukoova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2023
Dátum aktualizácie: 23.01.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac