Hlavné informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby OSO


Zamestnanec Oddelenia služieb pre občana vybavuje/poskytuje služby v oblasti
:


- Evidencie uchádzačov o zamestnanie
občanov s trvalým alebo prechodným bydliskom v okrese Rimavská Sobota

občanov krajín EÚ/EHP s pobytom v okrese Rimavská Sobota
občanov SR a EÚ/EHP pri prenose dávky v nezamestnanosti do okresu Rimavská Sobota 
  Podmienky evidencie
   Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie 
   Postup pri vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie


- Základné informácie o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti
 
  Dávka v nezamestnanosti

- Pomoc v hmotnej núdzi a Náhradné výživné:
▪ dávku v hmotnej núdzi
▪ ochranný príspevok
▪ aktivačný príspevok
▪ príspevok na nezaopatrené dieťa
▪ príspevok na bývanie
▪ osobitný príspevok
  Hmotná núdza

- Štátne sociálne dávky:
▪ rodičovský príspevok
▪ prídavok na dieťa
▪ príplatok k prídavku na dieťa
▪ príspevok pri narodení dieťaťa
▪ príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
▪ príspevok na pohreb
▪ príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
▪ koordináciu rodinných dávok v EÚ
 
 Štátne sociálne dávky

V rámci Oddelenia služieb pre občana bola na prízemí UPSVR Rimavská Sobota na Čerenčianskej ul. zriadená RECEPCIA, ktorá poskytuje základné informácie v oblasti:
služieb zamestnanosti, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok.

Na recepcii sú k dispozícii všetky tlačivá potrebné k podaniu príslušných žiadostí. Na stiahnutie sú v Užitočných dokumentoch pod Vzory žiadostí.

Recepcia vydáva potvrdenia o dĺžke evidencie uchádzača o zamestnanie, poskytovaní štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného.


Oddelenie služieb pre občana UPSVR Rimavská Sobota je zriadené pre
:

obvod Rimavská Sobota_Úrad práce SVR, Čerenčianska 18, prízemie
pobočku úradu v Bátke, Hlavná 160
pobočku úradu v Hnúšti, Francisciho 372, 1. poschodie
pobočku úradu v Hajnáčke číslo 38

------------------------------------------------------------------------------------------------
Klienti si nájdu príslušného referenta v Kontachtoch OSO – rozdelenie agendy podľa ulíc a obcí podľa svojho bydliska alebo podľa abecedného zoznamu podľa priezviska.

 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 25.02.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac