Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES


Referát služieb pre zamestnávateľa vybavuje/poskytuje:

- Informácie pre zamestnávateľov o:
   ▪ voľných pracovných miestach - nahlásenie, zverejnenie, aktualizácia, dhlásenie,   obsadzovanie uchádzačmi o zamestnanie
   ▪ možnosti registrácie a využívania portálu ISTP
   ▪ burzách práce, Burzách informácií, Veľtrhoch práce, výberových konania a aktivitách úradu
   ▪ plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
   ▪ hromadnom prepúšťaní
   ▪ podmienkach na udelenie predchádzajúceho súhlasu na skončenie pracovného pomeru 
     výpoveďou zamestnancovi, ktorý je zdravotne postihnutým občanom
   ▪ nástrojoch AOTP pre zamestnávateľa
   ▪ pripravovaných a realizovaných Národných projektoch

- Európske služby zamestnanosti - EURES
  
- Zamestnávanie cudzincov a euroobčanov

----------------------------------------------------------------------------------------
Klienti si nájdu príslušného radcu v Kontaktoch OSO

 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 19.04.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac