Regionálny plán zamestnanosti na rok 2022

Situácia na regionálnom trhu práce je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava (ďalej len „úrad“, alebo „ÚPSVaR Rožňava“) bolo k 31. 12. 2021 evidovaných 4 936 uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), z toho bolo 4 420 disponibilných UoZ. Celková miera nezamestnanosti bola ku koncu decembra 2021 16,96 percentuálneho bodu. Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilných UoZ sa pohybovala na úrovni 15,19 %. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa v danom období pohybovalo na úrovni 29 097.


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac