Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Mgr. Zdenka Bakičová 8 prízemie 034 2440 350, 0905 827 394 zdenka.bakicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Senica Simona Habová 8 prízemie 905918679, 0342440350 simona.habova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Šaštín- Stráže Bc. Pavlína Toráčová 5 prízemie 905827531, 0342442320 pavlina.toracova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Skalica Bc. Sandra Litvová 3 prízemie 0342441561/ 905918676 sandra.litvova@ upsvr.gov.sk
späť