Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Marián Marko 69 1 034/2440 300 marian.marko@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Sabolová Henrieta 9 prízemie 034/2440 115 henrieta.sabolova@upsvr.gov.sk
Mgr. Khírová Kristína 9 prízemie 034/2440 114 kristina.khirova@upsvr.gov.sk
Mgr. Ingrid Pokorná 9 prízemie 034/2440 114 ingrid.pokorna@upsvr.gov.sk
späť