Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Poláková Lenka, Mgr. 84 2 034/2440 170, 0918 530 012 lenka.polakova@upsvr.gov.sk
Rozpočet, platobný styk Habová Petra, Mgr. 77 2 034/2440 220 petra.habova@upsvr.gov.sk
Správa pohľadávok Palkovičová Adela, JUDr. 83 2 034/2440 190 adela.palkovicova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Vaculová Elena, Mgr. 75 2 034/2440 172 elena.vaculova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Horniaková Lucia 75 2 034/2440 172 lucia.horniakova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Lovíšková Ľubica, Ing. 74 2 034/2440 171 lubica.loviskova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, platobný styk Šajánková Andrea, Mgr. 74 2 034/2440 171 andrea.sajankova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Sládečková Kamila, Mgr. 83 2 034/2440 190 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Žigová Adriána 78 2 034/2440 195 adriana.zigova@upsvr.gov.sk
Sklad, registratúra Stanislava Lezo 78 2 034/2440 195 stanislava.lezo@upsvr.gov.sk
Autoprevádzka Jankových Ján, Mgr. 78 2 034/2440 195 jan.jankovych@upsvr.gov.sk
späť