Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Elena, Mgr. 57 prízemie 034/2440 640, 0905827454 Elena.Nemcova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: A,B,C,Č,D,Ď,H Markovičová Baranová Ingrid, Mgr. 58 prízemie 034/2440 670, 0905 805 216 Ingrid.MarkovicovaBaranova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: E,F,G,CH,I,J,K,L,M,N,O Čmardová Adriana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Adriana.Cmaradova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z Jankovýchová Zuzana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Zuzana.Jankovychova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Drusanová Veronika, Bc. 60 prízemie 034/2440 641, 0915 834 287 veronika.drusanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Bilkové Humence, Borský Mikuláš, Cerová, Čáry, Dojč, Hlboké, Jablonica, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Plavecký Peter, Podbranč, Prievaly, Rohov, Rybky, Smrdáky, Smolinské, Sobotište, Šajdíkové Humence Ondrovičová Zlatica, Mgr. 60 prízemie 034/2440 641, 0918 530 014 Zlatica.Ondrovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Borský Svätý Jur,Častkov, Hradište pod Vrátnom, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Prietrž, Prievaly, Rovensko, Sekule, Šaštín – Stráže, Štefanov Bilčíková Zuzana, Ing 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 zuzana.bilcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Senica, Senica, časť Čáčov, Senica, časť Kunov, Senica, časť Košútovec, Senica, časť Brestové, Dolné Suroviny, Horné Suroviny Gizela Szabóová, Ing. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 gizela.szaboova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, 908 51 Holíč
posudkové činnosti: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Horňáčková Jana, Mgr. 124 prízemie 034/2443 648, 0918 794 016 Jana.Hornackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Bolebruchová Ľubica, Mgr. 119 prízemie 034/2443 647, 0918 794 016 Lubica.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica, Gorkého 2, 909 01 Skalica
peňažné príspevky: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Mikičová Katarína, Mgr. 9 prízemie 034/2441 645, 0918 794 104 katarina.mikicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Bronislava Majerníková, Mgr. 10 prízemie 034/2441 647, 0918 794 104 Bronislava.Majernikova@upsvr.gov.sk
späť