Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, poradenstvo Mgr. Kristína Mešťánková 62 1 0342440450 kristina.mestankova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k vzdelávaniu Mgr. Mária Obšajtová 66 1. posch 034/2440454 maria.obsajtova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Mindžáková Monika 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Tomanová Petra Mgr. 15b prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Hana Mičová 15b prízemie 034/2440457 hana.micova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Ing. Jana Hanzlíčková 15a prízemie 034/2440455 jana.hanzlickova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Mgr. Marcela Režnáková 14 prízemie 034/2440458 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Beňa Famulyak Kateryna 14 prízemie 034/2440458 kateryna.benafamulyak@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Spiegelová Svetlana Ing. Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Bilčíková Katarína Mgr. Holíč 208 2 034/2443456 katarína.bilcikova@upsvr.gov.sk
späť