Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Vachulová 69 1 034/2440 400 martina.vachulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Ing. Ľubica Mikulová 70 1 034/2440 402 lubica.mikulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Mgr. Eva Volková 70 1 034/2440 402 eva.volkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "Pracuj v kuchyni" Ing. Elena Harnúšková 71 1 034/2440 405 elena.harnuskova@upsvr.gov.sk
odborný radca , aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "Pracuj v kuchyni" Bc. Tatiana Petrlová 71 1 034/2440 405 tatiana.petrlova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" , podpora zamestnávania mladých UoZ - NP "Úspešne na trhu práce" , NP "Praxou k zamestnaniu2" Ing. Alena Škodáčková 72 1 034/2440 403 alena.skodackova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" , podpora zamestnávania mladých UoZ - NP "Úspešne na trhu práce" , NP "Praxou k zamestnaniu2" Ing. Viera Kadlečíková 72 1 034/2440 403 viera.kadlecikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 57,60 Ing. Jana Koniariková 67 1 034/2440 401 jana.koniariková@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre mladých UoZ - absolventská prax, Reštart pre mladých UoZ- 2, Bc. Monika Brušková 67 1 034/2440 401 monika.bruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca - príspevok pre mladých uOZ - Reštart pre mladých UoZ-2 Ing. Šárka Podešvová 68 1 034/2440 318 sarka.podesvova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou Mgr. Zuzana Koprivová 68 1 034/2440 318 zuzana.koprivova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou Mgr. Zuzana Fajnorová 68 1 034/2440 318 zuzana.fajnorova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Ing. Dana Marková 76 2 034/2440 221 dana.markova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Mgr. Kamila Sládečková 76 2 034/2440 221 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Mgr. Olívia Zelenková 77 2 034/2440 220 olivia.zelenkova@upsvr.gov.sk
späť