Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17, Senica se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bulková Klaudia, Mgr. 11 príz. 034/244 0 310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hološková Viera 1 príz. 034/244 0 321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Recepcia Šrámková Ľubomíra, Mgr. 1 príz. 034/244 0 321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Obce: Jablonica, Hradište p. V., Senica - ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Galay, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach,Škodáčkova, Športová, Topoľová, V uličke Jurášová Alžbeta, Bc. 2 príz. 034/244 0 553 alzbeta.jurasova@upsvr.gov.sk
Obce: Sobotište Senica - ulice: Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L.Novomeského, Stromová, Veterná Danadová Michaela, Mgr. 2 príz. 034/244 0 553 michaela.danadova@upsvr.gov.sk
Obce: Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dlhá, Dolné Suroviny, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Komenského, Krátka, Lipová, Olivová, Palárikova, Sládkovičova, Slnečná, Sotinská, Vajanského Nemečkayová Ivana 3 príz. 034/244 0 513 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Prievaly, Rovensko Senica - ulice: Astrová, Bažantnica, Jána Náhlika, J.Mudrocha , Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, Potočná, Topoľova Ščepková Dušana, Mgr. 5a príz. 034/244 0 314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké Senica - ulice: Bernolákova, Fajnorova, Kalinová, Kalinčiakova , Lúčna, Ružová, S. Jurkoviča, Teplická, Továrenská, Železničná Benedikovičová Antónia 4 príz. 034/244 0 319 antonia.benedikovicova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Rohov Senica - ulice:Čerešňová, gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kaplinská, Kolónia, M. Nešpora, Rovenská, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paullínyho-Tótha Bukajová Alena, Mgr. 3 príz. 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov, Smrdáky Senica- ulice: Agátová, Bottova, Brezová, Horné Suroviny,Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Poľná, Robotnícka Čulenová Kornélia, Mgr. 4 príz. 034/244 0 319 kornelia.culenova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Hájska, Hlbocká cesta, Jasmínová, Mesačná, Mlynská, Nám. Oslobodenia, SNP, Sv. Cyrila a Metoda, Tehelná, Záhradná Kovaríková Milena, Mgr. 5b príz. 034/244 0 312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč Senica - ulice: Hurbanova, Košútovec, Kvetná, Okružná, Priemyselná, Sadová, Smreková, Školská Zichová Alena 6a príz. 034/244 0 551 alena.zichova@upsvr.gov.sk
Obce: Rybky Senica - ulice: Brestové, Jána Bežu, Jána Jonáša, M.Baxatorisa, Muškátová, Štefánikova, Štefana Pilárika Taranová Ľubica Mgr. 6b príz. 034/244 0 311 lubica.taranova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín - Stráže
Štúrova 1328, Šaštín-Stráže
Recepcia + obec:Štefanov Fialová Zuzana 112 1. 034/244 2 322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Mikuláš, Bílkove Humence Hladký Michal, Mgr. 109 1. 034/244 2 324 michal.hladky@upsvr.gov.sk
Šaštín - Stráže ulice: Čistonek, Do Gazárky, Hliníková, Hviezdoslavova, J. Donovala, J. Bottu, J. Hollého, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M.Nešpora, Metodova, Na kopánke, Na pažiti, Nádražná, Námestie Slobody, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Pri štadione, Slnečná, Školská, U Vulgána, Vŕšky, Záhorácka, Záhumenice, Zákostolie, Železničiarská Suchovská Erika, Bc. 110 1. 034/244 2 327 erika suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Borský Sv. Jur Šaštín - Stráže ulice: Zápotočná, Alej Tumová Jana, Bc. 111 1. 034/244 2 326 jana.tumova@upsvr.gov.sk
Obce: Kúty Vudiová Ľubica, Bc. 114 1. 034/244 2 555 lubica.vudiova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže-ulice: ul. M. R. Štefánika Klokočková Elena Mgr. 115 1. 034/244 2 315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Pokorná Ingrid, Mgr. 118 1. 034/244 2 325 ingrid.pokorna@upsvr.gov.sk
Obce: Sekule, Lakšárská Nová Ves, Smolinské Tomašovičová Helena, Mgr. 119 1 034/244 2 317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Hviezdoslavova 17, Holíč
Recepcia Tiripová Veronika Mgr. 110 príz. 034/244 3 563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Trnovec, Kopčany Holíč-ulice: A. Dubčeka, Hviezdoslavova, J. Čabelku, Lúčky, Rodinné domky, Potočná, Pod hrebeňom, Schiffelova, Pri štadióne, ul. 29. augusta Tkáčová Jana, Mgr. 105 príz. 034/244 3 338 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
Obce: Popudinské Močidlany, Radimov, Holíč - ulice: Dr. Rapanta, Hurbanova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Sibírska Galambova Beata, Mgr. 105 príz. 034/244 3 338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Bernolákova, Fučíkova, Gagarinova, Hododnínska, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kpt. Nálepku, Lidická, Mlynská, M. R. Štefánika, Námestie sv. Martina, Palárikova, Rúžová, Staničná, Veterná, Vrádištská,Vysoká Kocáková Elena, Mgr. 106 príz. 034/244 3 335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov Bäumlová Viera, Mgr. 109 príz. 034/244 3 333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Adamov, Byt ŠM, Čsľ.armády, Družstevná, Farské, Gbely Halaštava, Hudecova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kollárova, Kolónia, Kpt.Nálepku, Krátka, Lesná, Majerky, Medlenova, M.Nešpora, Mládeže, Prof.Čárskeho. Brodské ulice: Dráhy, Dukelská, Hviezdoslavova, Kradlov, Kukučínova, Letná, Mierová, Nová, Športová, Štefánikova,Zahumenská Zálešáková Eva, Bc. 122 príz. 034/244 3 336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Naftárska, Nám.Slobody, Obrancov mieru, Petroveská, Petrovská, Pionierska, Potočná, Priehrada, Ružová, Sasinkova, Slnečná, SNP, Štefánikova, Štúrova, Švermova,Učňovská, Záhumenice. Brodské-ulice: Hámre, Komenského, M.Čulena, Nábrežná, Nádražná, 1.mája, Nálepkova, nám. SNP Kubicová Božena, Mgr. 122 príz. 034/244 3 336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Obce: Letničie Brodské-ulice: Krátka, Štúrova, Vajanského. Holíč-ulice: Bažantnica, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, Duklianska, Hollého, Kopčianska, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Partizánska, Pod sýpkou, Priateľstva, Priečna, Sasinkova, SNP, Sv.Anny, Svätojánska, Športová, Štúrova, Ul.Márie Terézie, Zámocká Křížová Miriam, Mgr. 123 príz. 034/244 3 527 miriam.krizova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica
Gorkého 2, Skalica
Recepcia: + Obce: Dubovce Skalica-ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Predmestie, Ružová, Široká, Trieda Dr. Clementisa Družková Ľudmila 4 príz. 034/244 1 331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Podhradie, Pribinova, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská,Vinohradnícka,Vrchovského, Zlatnícka dolina Pollák Romanová Denisa, Mgr. 5 príz. 034/244 1 330 denisa.pollakromanova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Školská, Tehelňa, Valy, Nečasová Alena, Mgr. 5 príz. 034/244 1 330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Mokrý Háj, Lopašov, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Dr. Bunčáka, Dr. Ľ. Okánika, Dr. J. Šátka, Doležalova, Družstevná, Duklianská, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obráncov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl. SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova, Veterná, Záhradná, Zápotočná Senková Emília, Bc. 6 príz. 034/244 1 332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
späť