oddelenie služieb pre občana

oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Recepcia Ľubomíra Šrámková, Mgr. 1 prízemie 034/2440321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Viera Hološková 1 prízemie 034/2440321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Obec: Jablonica Senica (Čáčov) - ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Štortová, V uličke Hana Mičová, Bc. 2 prízemie 034/2440553 hana.micova@upsvr.gov.sk
Obec: Sobotište Senica - ulice: Jozefa Závodského, Juraja Fandlyho, L. Novomeského, Stromová, Veterná, Topoľová, Tehelná Michaela Danadová, Mgr. 2 prízemie 034/2440553 michaela.danadova@upsvr.gov.sk
Obec: Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny, Dlhá, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Komenského, Krátka, Lipová, Olivová, Palárikova, Sládkovičova, Slnečná, Sotinská, Vajanského Ivana Nemečkayová 3 prízemie 034/2440513 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Rohov Senica - ulice: Čerešňová, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kaplinská, M. Nešpora, Rovenská, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov, Smrdáky Senica - ulice: Agátová, Bottova, Brezová, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Poľná, Robotnícka Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké Senica - ulice: Bernolákova, Fajnorova, Kalinová, Kalinčiakova, Lúčna, Ružová, S. Jurkoviča, Teplická, Továrenská, Železničná Antónia Benedikovičová 4 prízemie 034/2440319 antonia.benedikovicova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Prievaly, Rovensko Senica - ulice: Astrová, Bažantnica, J.Mudrocha, Jána Náhlika, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, Potočná, Topoľová, Dušana Ščepková, Mgr. 5 prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Hájska, Hlbocká cesta, Jasmínová, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, SNP, Sv. Cyrila a Metoda, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5 prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč Senica - ulice: Hurbanova, Košútovec, Kvetná, Okružná, Priemyselná, Sadová, Smreková, Školská, Alena Zichová 6 prízemie 034/2440551 alena.zichova@upsvr.gov.sk
Obce: Rybky, Hradište p. V. Senica - ulice: Brestové, Jána Bežu, Jána Jonáša, Kolónia, M.Baxatorisa, Muškátová, Štefánikova, Štefana Pilárika Nemčeková Adriana, Ing. 6 prízemie 034/2440311 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Recepcia + obec: Štefanov Zuzana Fialová 112 1. poschodie 034/2442322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Šaštín - Stráže - ulice: Čistonek, Do Gazárky, Hliníková, Hviezdoslavova, J. Donovala, J. Bottu, J. Hollého, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M. Nešpora, Metodova, Na kopánke, Na Pažiti, Nádražná, Námestie Slobody, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgána, Vŕšky, Záhorácka, Záhumenice, Zákostolie, Železničiarska PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 109 1. poschodie 034/2442324 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Mikuláš, Bilkové Humence Marta Poláková, Ing. 110 1. poschodie 034/2442327 marta.polakova@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Borský Sv. Jur Šaštín-Stráže: Zápotočná, Alej Polláková Katarína 111 1. poschodie 034/2442326 katarina.pollakova2@upsvr.gov.sk
Obec : Kúty Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže: ul. M.R. Štefánika Klokočková Elena, Mgr. 115 1. poschodie 034/2442315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obec: Sekule, Lakšárska Nová Ves, Smolinské Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Recepcia Veronika Tiripová, Mgr. 110 prízemie 034/2443563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Bernolákova, Fučíkova, Gagarinova, Hododnínska, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kpt. Nálepku, Lidická, Mlynská, M.R. Štefánika, Námestie sv. Martina, Palárikova, Ružová, Staničná, Veterná, Vrádištská, Vysoká Kocáková Elena , Mgr. 106 prízemie 034/2443335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Obce: Popudinské Močidlany, Radimov, Holíč - ulice: Dr. Rapanta, Hurbanova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Sibírska Beata Galambová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Obce: Trnovec, Kopčany Holíč-ulice: A. Dubčeka, Hviezdoslavova, J. Čabelku, Lúčky, Rodinné domky, Potočná, Pod hrebeňom, Schiffelova, Pri štadióne, ul. 29.augusta Jana Tkáčová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 jana.tkacova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Adamov, Byt ŠM, Čsľ.armády, Družstevná, Farské, Gbely, Halaštava, Hudecova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kollárova, Kolónia, Kpt. Nálepku, Krátka, Lesná, Majerky, Medlenova, M. Nešpora, Mládeže, Prof. Čárskeho. Brodské ulice: Dráhy, Dukelská, Hviezdoslavova, Kradlov, Kukučínova, Letná, Mierová, Nová, Športová, Štefánikova, Záhumenská Eva Zálešáková, Bc. 122 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Naftárska, Nám.Slobody, Obrancov mieru, Petroveská, Petrovská, Pionierska, Potočná, Priehrada, Ružová, Sasinkova, Slnečná, SNP, Štefánikova, Štúrova, Švermova, Učňovská, Záhumenice. Brodské-ulice: Hámre, Komenského, M.Čulena, Nábrežná, Nádražná, 1.mája, Nálepkova, Nám. SNP Brodské-ulice: Krátka, Štúrova, Vajanského. Holíč-ulice: Bažantnica, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, Duklianská, Hollého, Kopčianská, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Partizánska, Pod sýpkou, Priateľstva, Priečna, Sasinkova, SNP, Sv. Anny, Svätojánska, Športová, Štúrova, ul. Márie Terézie, Zámocká Božena Kubicová, Mgr. 122 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
RECEPCIA Obec: Dubovce Skalica - ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Trieda dr. Clementisa Obec: Dubovce Skalica - ulice: D.Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Ttieda dr. Clementisa Ľudmila Drúžková 4 prízemie 034/2441331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Petra Hasáková, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 petra.hasakova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie Mgr. Adrián Mikula 63 1. poschodie, prístavba 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP Mgr. Miroslav Vereš 14 prízemie, hlavná budova 034/2440303 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, pracovisko Skalica Ing. Sergej Londarev 7 prízemie 034/2441157 sergej.londarev@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk
späť