Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Obce: Hradište p.Vrátnom, Rohov, Rybky, Senica - ulice: Bottova, Brestové, Dlhá, Dolné Suroviny, Gaštanová ,Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Kolónia, Krátka,Lúčna, M.Baxatorisa, Muškátová, Poľná, Sadová, Stromová, Štefana Pilárika, Štefánikova, Teplická, Topoľová, Veterná, Železničná Nemčeková Adriana, Ing. 3 prízemie 034/2440513 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Senica - ulice: Čerešňová, Dr. I. Horvátha, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kalinová, Kaplinská, Komenského, Košútovec, Morušová, M. Nešpora, Robotnícka, Rovenská, Ružová, Sládkovičova, Sv. Gorazda, Štúrova, Tehelná, Továrenská, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Palárikova, Obce: Koválov, Smrdáky , Šajdíkove Humence, Senica - ulice: Agátová, Brezová, Hurbanova, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Lipová, Kasárenská, Moyzesova, Olivová, Okružná, Smreková Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Sobotište, Senica - ulice: Horné Suroviny, Jabloňová, Jána Náhlika, Kalinčiakova, Kvetná, Potočná, Priemyselná, Senica (PR bez ulice), Sotinská Katarína Krňová Mgr 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Častkov, Prievaly, Senica - ulice: Astrová ,Bažantnica, Bernolákova, J.Mudrocha, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, S. Jurkoviča Dušana Ščepková, Mgr. 5a prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Senica - ulice: Fajnorova, Hájska, Hlbocká cesta, Hollého, Jasmínová, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, Priemyselná, Sv. Cyrila a Metoda, Školská, Vajanského, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5b prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké, Jablonica, Rovensko Senica ulice (Čáčov): Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Športová, V uličke, Senica ulice: L. Novomeského, Orechová, SNP, Slnečná PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 6a prízemie 034/2440116 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Obce: Borský sv. Jur, Kuklov, Štefanov Šaštín-Stráže ulice: Alej, J. Bottu, Kláštorné námestie, Zápotočná Zuzana Fialová 112 1. poschodie 034/2442322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Obec: Kúty, Borský Mikuláš ulice: Sadová, Ságelská, Sldkovičova, Smuha, Šaštínska, Školská, U sv. Jána, Urbárska, V Ohrade, Za mostom, Záhorácka, Zemanská Šaštín-Stráže, ulice: J. Hollého, Na pažiti, Nám. Slobody, M. Nešpora, Zákostolie Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Borský Mikuláš ulice: 1. mája, Borová, Bratislavská, Cintorínska, Detvianska, Dr. V. Cintulu, Družstevná, Habánska, Hurbanova, Chodecká, Jána Holého, Kollárova, Komenského, Kostolná, Kováčska, L. Svobodu, Lesná, M.R.Štefánika, Na Barine, Na Dereši, Na doline, Na hliníkoch, Na humnisku, Borský Mikuláš (PR) Klokočková Elena, Mgr. 115 1. poschodie 034/2442315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obce: Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Bílkove Humence Borský Mikuláš ulice: Na Rybníčkoch, Na vŕšku, Na výhone, Na záhradách, Peterská, Pri Struhe Šaštín-Stráže ulice: Borová, Do Gazárky, Hliníková, J.Donovala, J.Kollára, Jesenského, Komenského, Lúčna, Metodova, Nádražná, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri rybníku, Pri štadióne, RO Gazárka, Slnečná, Štúrova, U Vulgana, Vŕšky, Železničiarska, Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Obec: Radimov, Holíč ulice: A. Dubčeka, Bratislavská, Bottova, Betlehem, D. Rapanta, Duklianska, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, J. Boora, Jednoradová, Katovská, Kopčianska, Kollárova , Lesná, Lúčky, M. Nešpora, Márie Terézie, Nám. Mieru, Pri kaštieli, kpt. Nálepku, Priateľstva, Palárikova, Partizánska, Pod sýpkou, Potočná, Pri štadióne, Priečna, Pod hrebeňom, Rodinné domky, Sibírska, sv. Anny, sv. Martina, Schiffelova, M.R. Štefánika, Staničná, Svätojánska, Športová, Štúrova, Vrádištská, Vysoká Beata Galambová, Mgr. 106 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Mesto, obce: Gbely, Popudinské Močidľany, Trnovec, Holíč ulice: Mesto Holíč (P.R) , 29. augusta, J. Čabelku, Jesenského, Lidická, Mlynská, Moyzesova, Sasinkova, Veterná Eva Zálešáková, Bc. 105 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Kopčany, Holíč ulice: Bažantnica, Budovateľská, Bernolákova, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kukučínova, SNP, Rúžová, Školská, Zámocká Božena Kubicová, Mgr. 105 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Denisa Pollák Romanová, Mgr. 5 prízemie 034/2441350 denisa.pollakromanova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Schvaľovateľ prvého stupňa, Nahlasovanie voľných pracovných miest Mgr. Adrián Mikula 6 prízemie 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Senica Mgr. Miroslav Vereš 6 prízemie, hlavná budova 034/2440551 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konanie, hromadné prepúšťanie, Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Skalica Jana Tkáčová, Mgr. 110 prízemie 034/2443157 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
späť