Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Senica
psychológ Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD. budova CO č.85 1. 034/2440901 magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Senica) Mgr. Anna Ragulová 34 1. posch. 034/2440622 0915828589 anna.ragulova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 22 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Skalica) Mgr. Tamara Manyur Arbetová 21 1. 034/2441624 0915828856 tamara.arbetova@upsvr.gov.sk
späť