Aktuálne oznamy

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Obmedzenie pohybu klientov na úrade

Obmedzenie pohybu klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny účinné od 7.9.2020 až do odvolania.


autor: PhDr. Anna Lazorčáková

viac

 

Oznam - aktivácia UoZ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19., ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

Na základe uvedeného uznesenia  všetky osoby, ktoré ponuku prijali, od 1.7.2020  povinné zúčastňovať sa aktivácie v zmysle § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Upozorňujeme tieto osoby na skutočnosť, že pokiaľ sa nezúčastnia aktivácie v rozsahu 32 hodín v príslušnom mesiaci, ich dávka v hmotnej núdzi sa zníži.

 

viac

 

Oznam pre klientov

Vážení klienti,

všetci, ktorí mate ponukové listy na AOTP, ktorí mate uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadate o poskytnutie príspevku, ktorí predkladáte žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod., aby ste predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu a prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Ďakujeme.

 

viac

 

Mesto STARA ĽUBOVŇA ponúka nevyhnutný nákup

Mesto STARA ĽUBOVŇA ponúka nevyhnutný nákup pre seniorov a ľudí s ŤZP.


autor: Mgr. Jana Petriláková

viac

 

Opatrenie - Koronavírus - Vybavovanie klientov

Opatrenie - Koronavírus - Vybavovanie klientov

 

viac

 

Ocenenie ministra práce Jána Richtera

Ocenenie ministra práce Jána Richtera pracovníkom ÚPSVR Stará Ľubovňa.


autor: Mgr. Jana Petriláková

viac

 

EURES mladým

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni dňa 3.10.2019 organizoval seminár pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa pod názvom „EURES MLADÝM“.  

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Mimoriadna situácia v obci Lomnička

Dňa 15.4.2019 sa na ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnilo pracovné stretnutie k mimoriadnej situácii v obci Lomnička za účelom riešenia otázky znečisťovania životného prostredia v tejto obci.

 

viac

 

Raňajky so zamestnávateľmi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa organizoval aktivitu so zamestnávateľmi z tohto okresu pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Tohtoročné pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 21. marca 2019 v priestoroch ÚPSVaR v Starej  Ľubovni.

 

viac

 

Výzva na predkladanie projektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Výzva na predkladanie projektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019.


autor: Mgr. Janka Konkoľová

viac

 

Zmena nahlasovania voľných pracovných miest

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje všetkých zamestnávateľov, že v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v  územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza.

To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

 

viac

 

BURZA PRÁCE

Dňa 28.11.2018 sa v priestoroch  ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnila  „miniburza práce“ za účasti regionálnych zamestnávateľov  pôsobiacich v oblasti gastronómie  a potravinárstva.


autor: Mgr. Iveta Polomčáková

viac

 

Ocenenie z rúk ministra pre Starú Ľubovňu

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa prevzalo ocenenie z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac