Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informačné a poradenské služby poskytované žiakom základných a stredných škôl

Ak sa práve rozhodujete, kam ďalej po skončení základnej alebo strednej školy, máte možnosť využiť informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, ktoré zabezpečuje každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a získať tak množstvo užitočných informácií, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní.


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť