Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania poskytované žiakom základných škôl

Pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania pre žiakov základných škôl sú používané rôzne metódy a formy, ktoré môžu pomôcť žiakovi získať reálny obraz  o sebe – v čom som dobrý, ktoré z mojich schopností a zručností sa oplatí ďalej rozvíjať a na čo  sa hodím, aby som sa mohol čím najlepšie uplatniť na trhu práce a získať možnosť sebarealizácie.

Aby sa u žiakov základných škôl predišlo výberu nevhodného povolania, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny môžu  spolupracovať pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie (CPPPaP) a výchovnými poradcami základných škôl so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti.

Za účelom kvalitného poskytovania informačných a poradenských pri voľbe povolania sa zodpovední zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny po dohode s vedením jednotlivých základných škôl so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti zúčastňujú aj na  rodičovských združeniach, na ktorých informujú účastníkov o aktuálnej situácii na trhu práce v príslušnom regióne, o najžiadanejších a najmenej žiadaných profesiách na trhu práce a o aktuálnom počte evidovaných absolventov stredných škôl a podobne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 12.01.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac