Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Čo sú informačné a poradenské služby pri voľbe povolania

Informačné a poradenské služby (IaPS) pri voľbe povolania sú služby poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre žiakov základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ), resp. ich zákonných zástupcov zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, ktorých cieľom je pomáhať žiakom ZŠ/SŠ alebo ich zákonným zástupcom pri rozhodovaní sa o otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry.

IaPS pri voľbe povolania sú poskytované v priestoroch ZŠ a SŠ, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (najmä v priestoroch Informačno-poradenského strediska) alebo na iných miestach určených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom sa rešpektujú základné princípy, ktorými sú:

  • dobrovoľnosť žiakov ZŠ a SŠ a ich zákonných zástupcov využívať poskytovanie IaPS pri voľbe povolania,
  • poskytovať IaPS pri voľbe povolania v závislosti od individuálnych potrieb žiaka ZŠ/SŠ diferencovane.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 10.02.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac