Pomoc občanom Ukrajiny- kontaktné osoby na ÚPSVR Spišská Nová Ves, Krompachy a Gelnica

Pomoc občanom Ukrajiny- kontaktné osoby na ÚPSVR     Spišská Nová Ves, Krompachy a Gelnica

Pomoc v hmotnej núdzi

Spišská Nová Ves- Mgr. Daniela Fischerová, tel. +421 53 244 0559, email: daniela.fischerova@upsvr.gov.sk

Krompachy – Mgr. Ľubica Šupiková, tel. +421 53 244 2517, email: lubica.supikova@upsvr.gov.sk

Gelnica – Mgr. Michaela Mihaliková, tel +421 53 2443520, email: michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk

 

Dotácie na stravu

Spišská Nová Ves - Mgr. Renáta Biacovská, tel. +421 53 244 0512, email: renata.biacovska@upsvr.gov.sk

Krompachy – Mgr. Adiana Ferenčáková, tel. +421 53 244 2513, email: adriana.ferencakova@upsvr.gov.sk

Gelnica – Mgr. Michaela Mihaliková, tel +421 53 2443520, email: michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk

 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Vedúca oddelenia : PhDr. Eva Krajňáková, PhD, tel . +421 53 244 0600, email: eva.krajnakova@upsvr.gov.sk

Spišská Nová Ves + Krompachy : pohotovosť (od 15,30 hod do 7,30 hod.): +421902277468

Gelnica: pohotovosť (od 15,30 hod do 7,30 hod.):  +421 908945638

 

Ponuka zamestnania:

Spišská Nová Ves + Krompachy – Mgr. Lukáš Dzurický, tel +421 53 2440303, email: lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk

Gelnica – Mgr. Tamara Lukáčová, tel +421 53 2443310, email: tamara.lukacova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.03.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac