Hmotná núdza

Pomoc v hmotnej núdzi

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi sa realizuje podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

viac

 

Náhradné výživné

Právne vzťahy pri poskytovaní náhradného výživného pre dieťa upravuje zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom účinný od 1.7.2008.

 

viac

 

Dotácie pre deti

Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa tohto zákona možno poskytovať aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v rodine , ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

viac

 

Právne predpisy

 

viac

 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac