Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Ročné výkazy V12 MPSVR SR o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a socialnej kurately 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac