Najčastejšie vyhľadávané kontakty v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19

Názov subjektu:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Riaditeľ úradu:Ing. Boris Ilkyw

Sídlo:Ulica M.R.Štefánika 20, Trenčín, 91101

Internetové stránky:  www.upsvar.sk/tn

Kontaktný email pre poskytnutie informácií: tn@upsvr.gov.sk

Sekretariát riaditeľa úradu: tel:   +421-32-2440101 fax: +421-32-6400233

Spojovateľka: +421-32-2440111

COVID INFO LINKA úradu  +421-32-2440777

Hlavná podatelňa úradu: Pracovisko Trenčín:  +421-32-2440195

Telefón pre priamu voľbu: 

Pracovisko Trenčín:

+421-32-2440XXX - kde XXX je číslo klapky pre priamu voľbu

Pracovisko Ilava:

+421-42-2445XXX - kde XXX je číslo klapky pre priamu voľbu

Pracovisko Dubnica nad Váhom:

+421-42-2443XXX - kde XXX je číslo klapky pre priamu voľbu

Recepcia pracoviska:  

Pracovisko Trenčín:  +421-32-2440999

Pracovisko Dubnica nad Váhom: +421-42-2443999

Podrobné kontaktné údaje s uvedením agendy:  Podrobný zoznam kontaktných údajov


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.01.2021
späť