Referát správneho konania

Referát správneho konania zaisťuje spracovanie rozhodnutí o vyradení, nezaradení do evidencie

                                                telefonický kontakt na zamestnanca

Referát správneho konania Trenčín Ing. Miroslava Kňazovčíková rozhodovanie v I. stupni správneho konania rozhodnutia o vyradení, nezaradení do evidencie A 313 +421322440510
Referát správneho konania Trenčín Mgr. Jaroslava Letková rozhodovanie v I. stupni správneho konania rozhodnutia o vyradení, nezaradení do evidencie A 313 +421322440510
Referát správneho konania Dubnica nad Váhom Bc. Jana Bisáková rozhodovanie v I. stupni správneho konania rozhodnutia o vyradení, nezaradení do evidencie A 116 +421422443509
Referát správneho konania Ilava Ing. Danka Magutová rozhodovanie v I. stupni správneho konania rozhodnutia o vyradení, nezaradení do evidencie 317 +421422445312

 

Dátum vytvorenia stránky: 09.04.2020
Dátum aktualizácie: 24.03.2023
späť