Informácia o aktuálnych projektoch realizovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany


Finančný príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Finančný príspevok na podporu nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na podporu vzdelávania záujemcov o zamestnanie

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – vzdelávanie záujemcov o zamestnanie > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na vzdelávanie mladého dospelého

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov

Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok  v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie"

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste a "Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET"

NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov (Motivačný príspevok) > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na vykonávanie praxe

NP Finančné stimuly - Prax pre mladých > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok zamestnancom, ktorí boli pred zamestnaním vedení v evidencii UoZ 

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na podporu SZČ

NP Finančné stimuly - Podpora SZČO > ÚPSVaR (gov.sk)


Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta na vykonávanie práce na skúšku pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku) > ÚPSVaR (gov.sk) 

Dátum vytvorenia stránky: 16.04.2024
Dátum aktualizácie: 20.06.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac