Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

PhDr. Peter Ormandy, MSc.

Vzdelanie

 • 2016 – 2019: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Administratíva vo verejnom zdravotníctve.
 • 2009 - 2015: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Sociálna práca.

Pracovné skúsenosti

 • 2020 - 2023: Súkromné centrum poradenstva a prevencie
  pozícia: riaditeľ
 • november 2017 – jún 2020: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
  pozícia: riaditeľ úradu
 • september 2014 – november 2017: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
  pozícia: riaditeľ
 • 2014 – 2020Detské integračné centrum - Maják
  pozícia: predseda predstavenstva
 • marec 2012 - júl 2014: P.ing s.r.o.
  pozícia: spoločník, konateľ, výkonný riaditeľ 
 • september 2006 – január 2011REPRE s.r.o.
  pozícia: produkčný manažér

 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2009
Dátum aktualizácie: 27.11.2023

Tlačiť