Kancelária GR a GTSÚ

Sekretariát

Sekretariát generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu
02/20 455 914, 913
kancelariagr@upsvr.gov.sk

Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu

Mgr. Mária Hrehová, PhD.
kancelariagr@upsvr.gov.sk

Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

infozakon@upsvr.gov.sk

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2012
Dátum aktualizácie: 27.11.2023

Tlačiť