Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ing. Marián Valentovič, MBA

Vzdelanie

 • 2001 – 2006: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, fakulta sociálno -  ekonomických vzťahov
  študijný odbor: verejná správa
 • 1997  -  2001: Stredná priemyselná škola elektrotechnická v  Piešťanoch

Ďalšie vzdelávanie a kurzy:

 • Executive Sales Management Program: Sales Manager Akademie, Viedeň, Rakúsko (dosiahnutý titul MBA)
 • projektový manažmentIMSR Bombaj, India, University of Northeast Virginia, USA (dosiahnutý titul EMBA)
 • jazykové vzdelávanie: anglický jazyk

Pracovné skúsenosti

 • apríl 2012: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
  pozícia: generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu
 • 2011 – 2012: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  pozícia: kvestor
 • 2010 – 2011: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  pozícia: námestník generálneho riaditeľa pre sekciu ekonomiky, zástupca generálneho riaditeľa 
 • 2007 – 2008:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch 
  pozícia: riaditeľ a vedúci služobného úradu
 • 2005  - 2007:  MAR Group,  s. r. o. 
  pozícia: riaditeľ divízie Ajob.sk
 • 2004 - 2005:  bez zamestnania, evidovaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 2004:  HomeCredit Slovakia,  a. s. 
  pozícia: asistent obchodného riaditeľa
 • 2001 – 2004:  Primatel s. r .o., MAR Travel Agency 
  pozícia: predajca, obchodný zástupca

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.06.2009
Dátum aktualizácie: 26.06.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac