Aktuálne oznamy

Ministerstvo spúšťa nový portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest.

 

viac

 

Zoznam schválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v rámci projektu " Chyť sa svojej šance"- Opat. č. 1 podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš za rok 2021

 

viac

 

Kariérne dni Veľkokrtíšskych stredných škôl

„Zručnosti budúcnosti. Aj tak by sa dala nazvať spoločná aktivita CPPPaP Veľký Krtíš ÚPSVR Veľký Krtíš, Veľkokrtíšskych stredných škôl a RCK BBSK Veľký Krtíš.“

 

viac

 

NP Chyť sa svojej šance

ÚPSVR Veľký Krtíš podporí vznik pracovných miest...

NP Chyť sa svojej šance

 

viac

 

Online FB kariérne dni veľkokrtíšskych stredných škôl

CPPPaP v spolupráci s ÚPSVR Veľký Krtíš, regionálnymi strednými školami, RCK BB SK v dňoch 01.12.-10.12.2021 organizujú Online FB kariérne dni veľkokrtíšskych stredných škôl.

 

viac

 

Zmena úradných hodín

Od 08.11.2021 sa menia úradné hodiny.

Pondelok             8,00 - 11,00 hod.

Utorok                8,00 - 11,00 hod.

Streda                13,00 - 16,00 hod.

Štvrtok               8,00 - 11,00 hod.

Piatok                 8,00 – 11,00 hod.

Klienti budú priebežne vybavovaní vo vestibule úradu.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie respirátorov FFP2, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Zmena vybavovania klientov od 18.10.2021

Úradné hodiny sa nemenia, klienti budú priebežne vybavovaní vo vestibule úradu.

Pondelok            8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok               nestránkový deň

Piatok                 8,00 – 12,00 hod.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2020

 

viac

 

Schválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2021

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2020

 

viac

 

Neschválené žiadosti AOTP zo zasadnutia Komisie v roku 2021

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

 

viac

 

Online Burza informácií 2021

CPPPaP v spolupráci s ÚPSVR Veľký Krtíš a regionálnymi strednými školami zorganizovali Burzu informácií 2021 online formou. Burza sa uskutočnila dňa 2.3.2021, prinášame vám z nej videovýstup. Cieľom je efektívny výber strednej školy vzhľadom na požiadavky trhu práce. 

Video z aktivity tu.

 

viac

 

Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na podávanie projektov

Výzva SPODaSK č. 1/2021

Názov výzvy: Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac