Výzva na podávanie projektov - na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Výzva na podávanie projektov

Výzva SPODaSK č. 1/2024

Názov výzvy: Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ustanovenia § 73 ods. 2 písm. e) bod 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

výzva na predkladanie projektov [ PDF] (pdf)


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac