Aktuálne oznamy

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Zmena úradných hodín

Od 15.10.2020 sa menia úradné hodiny.

Pondelok            8,00 - 11,00 hod.

Utorok                8,00 - 11,00 hod.

Streda                13,00 - 16,00 hod.

Štvrtok               8,00 - 11,00 hod.

Piatok                 8,00 – 11,00 hod.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 73 ods. 2písm. e) bod 15, § 73 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“/ v nadväznosti na ustanovenia 11 ods. 3, písm. b) Zákona č. 305/2005 Z. z.

 

viac

 

Zmena úradných hodín

Od 11.05.2020 sa menia úradné hodiny.

Pondelok            8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok               nestránkový deň

Piatok                 8,00 – 12,00 hod.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

 

viac

 

Pomáhame ľuďom ÚPSVR Veľký Krtíš

pomahameludom.vk@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Zmena stránkových hodín

8. apríla a 9. apríla 2020 sa rušia stránkové hodiny na všetkých pracoviskách úradov  práce

 

viac

 

Zmena úradných hodín - COVID 19 od 01.04.2020

Na základe prijatých opatrení sa menia od 01.04.2020 úradné hodiny:

pondelok:   8,00 - 11,00

utorok:       8:00 - 11:00

streda:       13:00 - 16:00

štvrtok:      8:00 - 11:00

piatok:       8:00 - 11:00 

Zároveň je zakázaný vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov.

 

viac

 

Oznam AOTP

 

viac

 

Zabezpečenie vykonávania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch

Výzva na podávanie projektov

Výzva č.1/2020

Názov výzvy: Zabezpečenie vykonávania odborných metód na podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahoch.

 

viac

 

Zmena úradných hodín - COVID 19

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu COVID 19 dochádza k zmene úradných hodín s pôsobnosťou od 16.03.2020:

pondelok:   8,00 - 11,00

utorok:       8:00 - 11:00

streda:       8:00 - 11:00

štvrtok:      8:00 - 11:00

piatok:       8:00 - 11:00 

Zároveň je zakázaný vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov.

 

viac

 

Opatrenia ÚPSVR Veľký Krtíš z dôvodu krízovej situácie - COVID 19

ÚPSVR Veľký Krtíš k vzniknutej krízovej situácii vzhľadom k šíreniu vírusu COVID 19 vydaj nasledovné opatrenia:

Pokyn k činnosti úradu

Pokyn k výkonu aktivácie podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Úrad bude poskytovať aj naďalej usmernenia v prípade zmeny situácie.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2020 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac