Kariérne dni Veľkokrtíšskych stredných škôl

„Zručnosti budúcnosti. Aj tak by sa dala nazvať spoločná aktivita CPPPaP Veľký Krtíš ÚPSVR Veľký Krtíš, Veľkokrtíšskych stredných škôl a RCK BBSK Veľký Krtíš.“

 

V dňoch 6.-10.12.2021 sa online formou uskutočnili FB kariérne dni piatich stredných škôl regiónu Veľký Krtíš (6.12.2021 Gymnázium A.H. Škultétyho Veľký Krtíš, 7.12.2021 Spojená škola v  Modrom Kameni, 8.12.2021 SOŠ Želovce, 9.12.2021 SOŠ Veľký Krtíš, 10.12.2021 OUI Želovce) zamerané na tému „Soft skills“, ktoré organizovalo CPPPaP. Celé podujatie organizačne zabezpečovala a viedla Mgr. Monika Bečkeiová (CPPPaP Veľký Krtíš). Počas jednotlivých dní mala možnosť vybraná stredná škola prezentovať svoju činnosť a výsledky práce žiakom základných škôl. Praktické rady ako sa správne orientovať pri výbere budúceho povolania, voľbe strednej školy prezentovali  Ing. Marián Balko (riaditeľ ÚPSVR Veľký Krtíš) a PhDr. Renáta Hudecová (riaditeľka odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR Veľký Krtíš). Na záver podujatia za CPPPaP a RCK Mgr. Adela Havjarová predstavila možnosti uplatnenia absolventov veľkokrtíšskych stredných škôl, benefity  stredných škôl v kontexte zručností, duálneho vzdelávania a praxe u lokálnych zamestnávateľov v okrese.

Nosnou témou tohtoročných FB KARIÉRNYCH DNÍ sa stali SOFT SKILLS – „mäkké zručnosti“, zručnosti, ktoré významne ovplyvňujú úspech v pracovnom aj v osobnom živote a stále častejšie sa objavujú aj v pracovných inzerátoch. „Rok 2030 so sebou prinesie niekoľko zmien vyplývajúcich z meniacich sa potrieb na trhu práce. Kým dopyt po manuálnych a základných kognitívnych zručnostiach klesne, trh sa bude orientovať na vyššie kognitívne zručnosti, mäkké a technologické zručnosti. A práve na nich by mal pracovať ten, kto chce naďalej kráčať s dobou. “. (cit.web)

Stredné školy v okrese Veľký Krtíš v rámci FB kariérnych dní predstavili ako podporujú rozvoj SOFT SKILLS - schopnosti, vlastnosti a zručnosti človeka, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou či odbornosťou, ale s jeho osobnosťou,  intuíciou, empatiou či emocionálnou inteligenciou. Pestrou školskou aj mimoškolskou činnosťou stredné školy v okrese Veľký Krtíš učia študentov riešiť problémy, podporujú ich samostatnosť, líderstvo a organizačné schopnosti. Kritické myslenie, IKT zručnosti a jazykové zručnosti sú u absolventov našich stredných škôl samozrejmosťou.

Kreatívne a prehľadne do posterov spracované TOP soft skills veľkokrtíšskych stredných škôl sú zverejnené na FB stránke Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Veľký Krtíš, rovnako ako aj prehľady študijných a učebných odborov  a ponuky pestrej  mimoškolskej činnosti stredných škôl regiónu  oživené videami.

„Verím, že kvalitné zručnosti, ktoré študenti získavajú štúdiom na našich regionálnych stredných školách im pomôžu pri uplatnení sa na trhu práce nie len u nás, ale aj v zahraničí,“ zhrnul aktivitu na záver prezentácie ÚPSVR Veľký Krtíš Ing. Balko.

 

CPPPaP a RCK a ÚPSVR Veľký Krtíš


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac