Oznámenie - organizačné zmeny

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

  1. Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš.“ sa mení na nový názov: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš “
  2. Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 37949586 zaniká a používa sa IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536;
  3. Doterajšie bankové spojenie SK 8881800000007000138909 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie: SK 2281800000007000533044

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac