NP "Chyť sa svojej šance"

Národný projekt „Chyť sa svojej šance“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 3.1.2022  bola zverejnená aktualizácia k „ Oznámeniu o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“ v rámci  projektu „Chyť sa svojej šance“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky na podporu vytvárania pracovných miest sú poskytované prostredníctvom troch opatrení.

Opatrenie č. 1 „Podpora zamestnávania SZČO“

Opatrenie č. 2 „Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe“

Opatrenie č. 3 „Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ“


Informácie k projektu Vám poskytnú aj na telefónnych číslach:

Opatrenie č. 1 - +421 57 2445 401

Opatrenie č. 2 - +421 57 2445 466

Opatrenie č. 3 - +421 57 2445 412

Dátum vytvorenia stránky: 26.01.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac