NP XXI

zip
XXI PVPM
[zip,1.3 MB]
  • Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 22. júla 2013 bolo ukončené prijímanie žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“  v zmysle zákona § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Možností predkladania žiadostí XXI

Kompletný balík informácií o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku

Balík obsahuje následujúce súbory:

CV_FO_konkurz.doc
CV_FO_naroky zamestnancov.doc
CV_FO_o_neskonceni_PP.doc
CV_FO_o_prijatej_DM_nakladna_ doprava.doc
CV_FO_o_prijatej_DM_okrem_CND.doc
CV_FO_podnik_v_tazkostiach.doc
cv_FO_prispevok_ine_UP.doc
CV_FO_zavazky_urady.doc
CV_PO_konkurz.doc
CV_PO_naroky_zamestnancov.doc
CV_PO_o_prijatej_DM_nakladna_doprava.doc
CV_PO_o_prijatej_DM_okrem_CND.doc
CV_PO_o-neskonceni_PP.doc
CV_PO_podnik_v_tazkostiach.doc
cv_PO_prispevok_ine_UP.doc
CV_PO_zavazky_urady.doc
KZAM_2012.pdf
Oznamenie_projekt__XXI_25102012.pdf
Priloha 2_zamer_vytvarania_PM.doc
Priloha 6_ definicia_MSP.pdf
Priloha 7_schema_pomoci_de_minimis_OV_95A.pdf
Priloha 9_zoznam_cl_32_zmluvy_o_zalozeni_ES.pdf
Priloha_1_ziadost_o_financny_prispevok.xls
Priloha_15_zoznam_uradov_PSVR.doc
SK_NACE.pdf

  • Zoznam hodnotených žiadostí NP XXI

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 25.4.2014

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 26.3.2014

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 9.8.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 27.5.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 25.5.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 25.4.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 23.4.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 13.4.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 23.3.2013


Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 22.3.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 26.2.2013


Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 25.2.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 23.1.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 22.1.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 15.1.2013

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 28.12.2012

Zoznam hodnotených žiadostí zo dňa 27.12.2012

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac