Schválené oznámenia

  • Schválené žiadosti v zmysle § 49

- príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013       * august 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 50

- príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* september 2013     * august 2013     * júl 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 50j

- príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013 dodatky     * október 2013     * august 2013     * júl 2013     * jún 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 51

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013     * september 2013     * august 2013     * júl 2013     * jún 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 52a

- príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013      * september 2013      * august 2013     * jún 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 56

- príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v zmysle § 56 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013

  • Schválené žiadosti v zmysle § 57

- príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej  činnosti

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* august 2013

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac