Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Laluhová Eva Mgr. 307 3 048/2440 500 eva.laluhova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť