Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný poradca, §42 ods.2 písm.a) - inf. a porad. služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, NP Poradenstvom k zamestnaniu Petrovská Ivana, Ing. 404 4 048/2440 460 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Poradenstvom k zamestnaniu Majerová Erika Mgr. 404 4 048/2440 461 erika.majerova@upsvr.gov.sk
poradca, Projekt "Pomáhame odídencom" - poradenstvo a informácie pre odídencov Šatníková Oksana, Mgr. 404 4 048/2440 466 oksana.satnikova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2" - príspevok na rekvalifikačné kurzy REPAS+ a kompetenčné kurzy KOMPAS+, NP "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" - príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie Omastová Martina, Mgr. 405 4 048/2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
NP "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" - príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie /pre zamestnaných/ Šmáliková Ivana, Ing. 405 4 048/2440 467 ivana.smalikova@upsvr.gov.sk
NP "Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2" - príspevok na rekvalifikačné kurzy REPAS+ a kompetenčné kurzy KOMPAS+ Kačicová Monika,Mgr. 406 4 048/2440 451 monika.kacicova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť