Referát správneho konania

Referát správneho konania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Kubajdová Lenka, Mgr. 409 4 048/2440 354 lenka.kubajdova@upsvr.gov.sk
referent Púpalová Andrea, Mgr. 409 4 048/2440 314 andrea.pupalova@upsvr.gov.sk
referent Bartók Ján, JUDr. 207 2 048/2440 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť