Oddelenie ekonomiky podateľňa

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Raučinová Marta prízemie 048/2440 196 marta.raucinova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Bahýlová Lucia, Mgr. prizemie 048/2440 197 lucia.bahylova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť