Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čubová Zdenka, Mgr. 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent Bačová Renáta, Mgr. 609 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
referent Gasidlová Adriána, PhDr. 609 6 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Viera Mgr. 701 7 048/2440 608 viera.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Kmeťová Nikola, Mgr. 702 7 048/2440 620 nikola.kmetova@upsvr.gov.sk
referent Čížová Petra, JUDr. 702 7 048/2440 624 Petra.Cizova@upsvr.gov.sk
referent Karlíková Marta, Mgr. 703 7 048/2440 622 marta.karlikova@upsvr.gov.sk
referent Slabeciusová Martina, Mgr. 703 7 048/2440 602 martina.slabeciusova@upsvr.gov.sk
referent Pelcová Iveta, Mgr. 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Fodorová Katarína, Mgr. 704 7 048/2440 621 katarina.fodorova@upsvr.gov.sk
referent Šajdíková Lucia, Mgr. 704 7 048/2440 614 lucia.sajdikova@upsvr.gov.sk
referent Očenášová Zuzana, Mgr. 705A 7 048/2440 607 zuzana.ocenasova@upsvr.gov.sk
referent Ulický Igor, Mgr. 705A 7 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
referent Dorčáková Daniela, Mgr. 708 7 048/2440 623 daniela.dorcakova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Zuzana, Mgr. 708 7 048/2440 610 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Vozárová Mária, Mgr. 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Slezáková Daniela, Mgr. 709 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť