Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 401 IV. poschodie 051/2441 641 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 401 IV. poschodie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 105 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Bellová Ivana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 642 ivana.bellova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 643 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Príhodová Jana, Mgr. 104 prízemie 051/2441 643 jana.prihodova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Popovičová Dominika, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 dominika.popovicova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radoslav 102 prízemie 051/2441 645 radoslav.dugas@upsvr.gov.sk
TSP Beňková Miriam, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
TSP Krivdová Lucia, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 lucia.krivdova@upsvr.gov.sk
TSP Lacková Magdaléna, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Matis Jana, Mgr. 8 prízemie 051/2442 649 jana.matis@upsvr.gov.sk
agenda Palenčárová Janka, Bc. 6 prízemie 051/2442 650 janka.palencarova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností - stála služba: 051/2441 673, 051/2441 670
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Knapíková Renáta, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Ragančíková Marta, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 marta.ragancikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Sendeková Lucia, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lucia.sendekova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kočišová Ľubica, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 lubica.kocisova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Husovská Veronika, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 veronika.husovska@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Jusková Jana, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 jana.juskova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Molčanová Alena, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 alena.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Falatová Lenka, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Benčová Emília, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 emilia.bencova@upsvr.gov.sk
späť