oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Tomko Marián, Mgr. 81 II.p. 051/2440 412 marian.tomko@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Kotíková Ester, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Heřmánková Júlia, Bc. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 53a) príspevok na podporu mobility za práco Šarocká Katarína, Bc. 88 II.poschodie 051/2440 414 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 32 náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 53 príspevok na dochádzku za prácou Baňasová Slavka, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť - Podpora SZČO" Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť - Podpora SZČO" Birošová Jana, Mgr. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 jana.birosova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Stopková Alena, Mgr., Bc., PhD. 94 III. p. 051/2440 422 alena.stopkova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2, §54 „Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (Práca na skúšku)“ Koščová Elena, Mgr. 107 II. p. 051/2440 411 elena.koscova@upsvr.gov.sk
Podpora v čase skrátenej práce, § 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť - Prax pre mladých" Brillová Ľubica, Mgr. 94 III. poschodie 051/2440 422 lubica.brillova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP !Finančné stimuly pre zamestnanosť - Prax pre mladých" Gužiová Damiána, Mgr. 94 III.poschodie 051/2440 422 damiana.guziova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2, §54 „Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (Práca na skúšku)“ Tomečková Katarína 107 II.poschodie 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2, § 54 Právo na prvé zamestnanie Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.poschodie 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Vargová Marcela, Ing. 62 I.poschodie 051/2440 416 marcela.vargova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2 Lelák Pavol, Mgr. 87 II. poschodie 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Marchevková Martina 88 II.poschodie 051/2440 414 martina.marchevkova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Polčanová Lucia, JUDr. 117 III.poschodie 051/2440 409 lucia.berkova@upsvr.gov.sk
§ 19a) Umiestňovací príspevok, § 19b) Vyrovnávací príspevok Smolková Jana, Mgr. 99 II.poschodie 051/2440 410 jana.smolkova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2 Uličná Monika, Mgr. 62 I. poschodie 051/2440 416 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov PUPN 2 Hrbáľová Veronika, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 veronika.hrbalova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Karafová Helena, Ing. 97 II.poschodie 051/2440 403 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Vaňová Zuzana, Bc. 99 II. poschodie 051/2440 410 zuzana.skolodova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2 Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.poschodie 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Ľudia a hrady" - krok k sociálnej ekonomike, § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP Poradská Michaela, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 michaela.poradska2@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 2, § 54 Právo na prvé zamestnanie Uhrínová Lucia, Mgr. 67 I.poschodie 051/2440 406 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Hrešková Jana, Mgr. 63 I.poschodie 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Šuťáková Slavomíra, Mgr. 66 I. poschodie 051/2440 408 slavomira.sutakova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Pillárová Martina, Mgr. 63 I.p. 051/2440 404 martina.pillarova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Halaj Michal, Ing. 66 I.poschodie 051/2440 408 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť - Poskytovanie fin. príspevkov (Motivačný príspevok), § 54 Motivuje sa k zamestnaniu Semanová Andrea, Mgr. 26 prízemie 051/2440 405 andrea.semanova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť - Poskytovanie fin. príspevkov (Motivačný príspevok), § 54 Motivuje sa k zamestnaniu Koľová Jana, Mgr. 26 prízemie 051/2440 405 jana.kolova2@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Majorošová Valéria, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 valeria.majorosova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.poschodie 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Jureková Kristína, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 kristina.jurekova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Balogová Adriána, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 adriana.balogova@upsvr.gov.sk
späť