Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudacká Ľubica, Mintaľová Beáta, Mgr. 1 prízemie stála služba 051/2440 999
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 47 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr., PhD. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 72 I. poschodie 051/2440 203 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Dzivý Baluchová Martina, Ing. 23 prízemie 051/2440 202 Martina.DzivyBaluchova@upsvr.gov.sk
informačno - poradenské stredisko Sivák Patrik, Mgr. 17 prízemie 051/2440 230 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
A Kuchárová Michaela, Mgr. pracovisko č. 42 I. poschodie 051/2440 210 michaela.kucharova@upsvr.gov.sk
Baa - Bak Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
Bal - obce A až Prešov Semanová Darina, Ing. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 darina.semanova@upsvr.gov.sk
Bal - obce Proč až Župčany Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
Bam - Baž Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Bae-Bel Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I.p. 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Bem, Ben, Beň (okrem Bendík, Bendíková) Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I.p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
Bendík Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 226 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
Bendíková Balážová Marta, Mgr. pracovisko 20 prízemie 051/2440 221 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Beo - Bez Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
Bf - Bn Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
Bo - Bp Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
Br - Bť Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Bu - Bž Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
C Studničková Michaela, Mgr. pracovisko č. 35 I. medziposchodie 051/2440 207 michaela.studnickova@upsvr.gov.sk
Ča Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 208 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
Čj - Čž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Ď Demčáková Silvia, Mgr. pracovisko č. 28 I. p. 051/2440 219 silvia.demcakova@upsvr.gov.sk
Da Smetanová Júlia JUDr. pracovisko č. 45 I.p. 051/2440 206 julia.smetanova@upsvr.gov.sk
Db - Dť Kuchárová Michaela, Mgr. pracovisko č. 42 I. p. 051/2440 210 michaela.kucharova@upsvr.gov.sk
Du, Dv, Dy Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Dz Hrabovecká Adriána, PhDr. pracovisko č. 38 I. p. 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
E Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I.p. 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Fa - Feč Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 214 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Fed - Fek Jacková Gabriela, Ing. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 gabriela.jackova@upsvr.gov.sk
Fel - Fep Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 221 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Fer - Fp Jenčová Dominika, Mgr. pracovisko č. 32 I. poschodie 051/2440 224 dominika.jencova@upsvr.gov.sk
Fr - Fž Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 221 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Gaa - Gab Potocká Helena, Mgr. pracovisko č. 15 prízemie 051/2440 226 helena.potocka@upsvr.gov.sk
Gac - Gch Kozmová Nikola, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 nikola.kozmova@upsvr.gov.sk
Gi - Gľ Mihoková Darina, Ing. pracovisko č. 19 prízemie 051/2440 221 darina.mihokova@upsvr.gov.sk
Gm, Gn Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Go - Gp Hrabovecká Adriána, PhDr. pracovisko 38 I. p. 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
Gr - Gť Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Gu - Gž Kozmová Nikola, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 nikola.kozmova@upsvr.gov.sk
Ha - Hľ Karaffová Anna, Bc. pracovisko č. 51 I.p. 051/2440 205 anna.karaffova@upsvr.gov.sk
Hm - Hn Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 226 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
Hoa - Hop Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Hor - obce Prešov, Proč až Župčany, Šar. Poruba Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Hor, obce A až Podhradík, Šarišská Poruba Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Hos - Hož Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
Hp - Ht Hangoniová Andrea, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 226 andrea.hangoniova@upsvr.gov.sk
Hu - Hž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
CH Studničková Michaela, Mgr. pracovisko č. 35 I. medziposchodie 051/2440 204 michaela.studnickova@upsvr.gov.sk
I Studničková Michaela, Mgr. pracovisko č. 35 I. medziposchodie 051/2440 207 michaela.studnickova@upsvr.gov.sk
Ja - Jch Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
Ji - Jž Kocúrová Katarína, Mgr. pracovisko č. 40 I.p. 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
Ka - Kap Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 44 I.p. 051/2440 209 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
Kar - Kl Chomová Simona, Mgr. pracovisko č. 3 prízemie 051/2440 225 simona.chomova@upsvr.gov.sk
Km - Kom Pitlaničová Silvia pracovisko č. 18 prízemie 051/2440 227 silvia.pitlanicova@upsvr.gov.sk
Kon - Koz Szidorová Ildikó pracovisko č. 17 prízemie 051/2440 227 ildiko.szidorova@upsvr.gov.sk
Kož - Kub Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Kuc - Kž Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
La - Lť Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
Lua - Luľ Chomová Simona, Mgr. pracovisko č. 3 prízemie 051/2440 225 simona.chomova@upsvr.gov.sk
Lum - Lž Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. p. 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
Ma - Maf Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Mag - Maň Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I.p. 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Mao - Meľ Lastovecká Andrea, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 andrea.lastovecka@upsvr.gov.sk
Mem - Mik Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Mil-Mip Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I.p. 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Mir, Mirgová Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Mirga Hrabovecká Adriána, PhDr. pracovisko č. 38 I.p. 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
Mis - Mn Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I. p. 051/2440206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Mo Smetanová Júlia, JUDr. pracovisko č. 45 I. p. 051/2440 206 julia.smetanova@upsvr.gov.sk
Mp - Mr Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I. p. 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Ms - Mž Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Na - Nď Obšitová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Ne - Nch Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Ni - Nm Potocká Helena, Mgr. pracovisko č. 15 prízemie 051/2440 226 helena.potocka@upsvr.gov.sk
No - Nž Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 221 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Ň Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
O Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Pa - Pď Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. p. 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Pe - Pi Demčáková Silvia, Mgr. pracovisko č. 28 I. p. 051/2440 219 silvia.demcakova@upsvr.gov.sk
Pj - Pň Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. p. 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Poa - Pol Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
Pom - Pou Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Pov - Pž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Q Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I. p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
Ra - Raď Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
Rae - Rď Kozmová Nikola, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 nikola.kozmova@upsvr.gov.sk
Re - Rch Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Ri - Rň Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. p. 051/2440 224 zuzana.krajnakova@upsvr.gov.sk
Ro - Rť Kozmová Nikola, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 nikola.kozmova@upsvr.gov.sk
Ru - Rž, Ř Demčáková Silvia, Mgr. pracovisko č. 28 I. p. 051/2440 219 silvia.demcakova@upsvr.gov.sk
Sa - Sď Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I. p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
Se Smetanová Júlia, JUDr. pracovisko č. 45 I. p. 051/2440 206 julia.smetanova@upsvr.gov.sk
Sf - Sk Dzurovčáková Mária, Mgr. pracovisko č. 43 I.p. 051/2440 209 maria.dzurovcakova@upsvr.gov.sk
Sl - Sr Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
St, Sť Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. p. 051/2440 210 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Su, Sv Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
Sy - Sž Smetanová Júlia, JUDr. pracovisko č. 45 I. p. 051/2440 206 julia.smetanova@upsvr.gov.sk
Ša - Šn Rešetár Dávid, Mgr. pracovisko č. 39 I. medziposchodie 051/2440 212 david.resetar@upsvr.gov.sk
Šo Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Šp - Šr - Šs Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
Št, Šť Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Šu Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
Šv - Šž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
Ta - Tš, Ť Lešková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 zuzana.leskova@upsvr.gov.sk
Tu - Tž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
U Smetanová Júlia, JUDr. pracovisko č. 45 I. p. 051/2440 206 julia.smetanova@upsvr.gov.sk
Vaa - Vaľ Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
Vam - Vao Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Vap - Vas Kocúrová Katarína, Mgr. pracovisko č. 40 I. p. 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
Vaš - Vž Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I.p. 051/2440 224 zuzana.krajnakova@upsvr.gov.sk
W Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. p. 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
X, Y Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Za - Zď Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. p. 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Ze - Zž Cupáková Viera pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 viera.cupakova@upsvr.gov.sk
Ža - Žk Safková Mária, Ing. pracovisko č. 37 I.p. 051/2440 213 maria.safkova@upsvr.gov.sk
Žl - Žž Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Debreceniová Simona, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Karasová Petra, Ing. 21 prízemie 051/2440 231 petra.karasova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Kašparová Zuzana, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 zuzana.kasparova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Skybová Jana, Ing. 19 prízemie 051/2440 233 jana.skybova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Uličná Monika, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
EURES poradca Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda zamestnávania povinného podielu občanov so ZP, infokarty cudzincov, hromadné prepúšťanie Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
recepcia - stála služba Sontág Miroslav, Ing. 5 prízemie 051/2442 999 miroslav.sontag@upsvr.gov.sk
vedúci úseku služieb pre občana Palenčár Stanislav, Mgr. 206 II.p. 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
Ba až Bd, priezvisko Bila (iba ženy) Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
C, N, Ň, R, Ř, priezvisko Červeňáková (iba ženy) Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.p. 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
Be až Bch, Bi (okrem Bily, Bila), Č (okrem Červeňáková), Ď, I Perdíková Júlia pracovisko č. 16 I.p. 051/2442 202 julia.perdikova@upsvr.gov.sk
A, E, F, J, O Cupráková Helena, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2442 206 helena.cuprakova@upsvr.gov.sk
G (okrem priezviska Giňová), T, Ť, U Kravcová Jarmila pracovisko č. 11 I.p. 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
Ka až Kr (okrem Kaleja/Kalejová), V, priezvisko Pekeja/Pekejová Tomaščáková Gabriela, Mgr. pracovisko č. 13 I. poschodie 051/2442 210 gabriela.tomascakova@upsvr.gov.sk
Ch, Ku až Kz, priezvisko Duda/Dudová Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, W, X, Y, Z, Ž, priezvisko Giňová (iba ženy) Mihalíková Alžbeta pracovisko č. 8 I.p. 051/2442 207 alzbeta.mihalikova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, M, S, Š Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.p. 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
Kaleja (iba muži), Kaleja - Januv, Kalejová - Januvová Šidiková Ľudmila pracovisko č. 15 I.p. 051/2442 212 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
Bj až Bz, priezvisko Bilý (iba muži) Koscelníková Mária, Ing. pracovisko č. 12 I.p. 051/2442 209 maria.koscelnikova@upsvr.gov.sk
Kalejová (iba ženy) Kušnírová Emília, Mgr. pracovisko č. 3 I.p. 051/2442 203 emilia.kusnirova@upsvr.gov.sk
D (okrem Duda/Dudová) Sedláková Erika, Mgr. pracovisko č. 10 I. p. 051/2442 208 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
H Valkár Branislav, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2442 204 branislav.valkar@upsvr.gov.sk
P, Q Begániová Jana pracovisko č. 17 prízemie 051/2442 999 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
INFORMÁTOR - recepcia - stála služba 051/2443 214
C, Č, E Dvorščáková Andrea pracovisko č. 3 1. p. 051/2443 213 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
B, Ch, I, L Novická Oľga, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2443 216 olga.novicka@upsvr.gov.sk
D, N, Ň, O, R, Ř, T, Ť, V, W, X, Y Hromjaková Jana, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2443 216 jana.hromjakova@upsvr.gov.sk
F, J, S, Š Sontágová Angelika, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 213 angelika.sontagova@upsvr.gov.sk
A, Ď, Dz, Dž, G, H Straková Jana, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 215 jana.strakova@upsvr.gov.sk
M, P, Q, U Lazorová Alena, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2443 213 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
K, Ľ, Z, Ž Kordiaková Andrea, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk
späť