Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, projekt „Pripravený na prácu“, II.fáza Földešová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.foldesova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
NP PIP - Bilancia kompetencií Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - aktivita č. 2 Gromanová Gabriela, RNDr. 88 II. posch. 051/2440 317 gabriela.gromanova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, projekt "Pripravený na prácu", I.fáza Barillová Patrícia, Ing. 106 II. poschodie 051/2440 311 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie, projekt "Pripravený na prácu" I. fáza Uhrínová Lucia, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
NP vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Joščáková Veronika, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 315 veronika.joscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, §46, ods.4 Iličková Dana, Ing. 109 II. poschodie 051/2440 319 dana.ilickova@upsvr.gov.sk
NP vzdelávanie UoZ-2, NP Vzdelávanie mladých UoZ-2 Grittová Denisa, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 315 denisa.grittova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, §46, ods.4 Kochanová Barbora, Mgr. 109 II. poschodie 051/2440 319 barbora.kochanova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - aktivita č. 2 Boganinová Aneta, Mgr. 38 I. medziposch. 051/2440 318 aneta.boganinova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ -2 Petruš Viťáková Veronika, Ing. 95 II. poschodie 051/2440 315 veronika.petrusvitakova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - aktivita č. 2 Joščáková Jana, Ing. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 jana.joscakova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- aktivita č. 2 Tomaščíková Daniela, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 daniela.tomascikova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva dlhodobo nezamestnaných UoZ- aktivita č. 2 Hitríková Ivana, Mgr. 88 II. poschodie 051/2440 317 ivana.hitrikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ, projekt "Pripravený na prácu", I.fáza Uhrínová Lucia, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- aktivita č. 2 Nídlová Ingrida, Mgr. 38 I. medziposchodie 051/2440 318 ingrida.nidlova@upsvr.gov.sk
NP PIP - Aktivita č. 1 - Bilancia kompetencií Oulická Michaela, Mgr. 26 I. posch. 051/2440 314 michaela.oulicka@upsvr.gov.sk
NP PIP - Aktivita č. 1 - Bilancia kompetencií Sterančáková Daniela, PhDr. 26 I. posch. 051/2440 314 daniela.sterancakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č.6 Hricko Ivan, MVDr., Mgr., MBA., LL.M. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 316 ivan.hricko@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 Duždová Monika , Mgr. 6/A, pracovisko Lipany I. medziposchodie 051/2443 317 monika.duzdova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č.6 Vavreková Lenka, Mgr. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 316 lenka.vavrekova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce – aktivita č. 6 Koľová Jana, Mgr. 6/A - pracovisko Lipany I. poschodie 051/2443 316 jana.kolova@upsvr.gov.sk
späť