referát poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca referátu Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Barillová Patrícia, Ing. 106 II. poschodie 051/2440 311 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvom k zamestnaniu Cinová Zuzana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 zuzana.cinova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvom k zamestnaniu Cinová Jana, Mgr., MSc. 38 I. medziposchodie 051/2440 319 jana.cinova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Dzvoníková Viola, Mgr. 108 II. poschodie 051/2440 317 viola.dzvonikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Fabianová Simona, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 226 simona.fabianova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Fedorková Mária, Ing. 95 II. poschodie 051/2440 226 maria.fedorkova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Gállová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.gallova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Chomová Simona, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 226 simona.chomova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvom k zamestnaniu Kušnírová Zuzana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 zuzana.kusnirova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvo k zamestnaniu Lešková Zuzana, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 zuzana.leskova2@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvo k zamestnaniu Olejárová Tatiana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 tatiana.olejarova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvo k zamestnaniu Palenčár Štefan, Ing. 38 I. medziposchodie 051/2440 319 stefan.palencar@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvo k zamestnaniu Plančárová Monika, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 monika.plancarova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Sterančáková Daniela, PhDr. 38 I. medziposchodie 051/2440 314 daniela.sterancakova@upsvr.gov.sk
NP IKP/Poradenstvo k zamestnaniu Šarišská Kamila, Mgr. 37 I. medziposchodie 051/2440 318 kamila.sarisska@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Válková Grittová Denisa, Mgr. 108 II. poschodie 051/2440 317 denisa.valkovagrittova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
späť