Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 550 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
agenda Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
agenda Belišová Stanislava, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
agenda Šlosáriková Renáta, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
agenda Kočanová Eulália, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
agenda Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 576 eva.majerova@upsvr.gov.sk
agenda Kallová Danica, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 danica.kallova@upsvr.gov.sk
agenda Klobušovská Svetlana, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
agenda Kočanová Jana, Mgr. 305 II.p. 051/2441 555 jana.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
agenda Ehrlichová Adriana, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 adriana.ehrlichova@upsvr.gov.sk
agenda Pribulová Daniela, Mgr. 301 II. p. 051/2441 562 daniela.pribulova@upsvr.gov.sk
agenda Smoláková Otília, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 otilia.smolakova@upsvr.gov.sk
agenda Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
agenda Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
agenda Tiňová Júlia, Mgr. 301 I. p. 051/2442 560 julia.tinova@upsvr.gov.sk
agenda Repčíková Eva, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 eva.repcikova@upsvr.gov.sk
agenda Olejníková Lenka, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
agenda Oleárová Alena, Mgr. 305 II.p. 051/2441 566 alena.olearova@upsvr.gov.sk
agenda Fedorová Gabriela, Bc. 305 II. p. 051/2441 576 gabriela.fedorova@upsvr.gov.sk
agenda Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
agenda Mikulecová Anna, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 anna.mikulecova@upsvr.gov.sk
agenda Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 559 michal.cocula@upsvr.gov.sk
agenda Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 563 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
agenda Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
agenda Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
agenda Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
agenda Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
agenda Tanislová Alena, Bc. 303 II. p. 051 2441 557 alena.tanislova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov- dočasne presťahované na adresu Duklianska 1, Prešov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 304 II. poschodie 051/2441 566 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Paločková Katarína, Mgr. 401 III. poschodie 051/2441 570 katarina.palockova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 401 III. poschodie 051/2441 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 401 III. poschodie 051/2441 570 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Kseničová Lucia, Mgr 301 II. poschodie 051/2441 563 lucia.macajova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 401 III. poschodie 051/2441 575 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 401 III. poschodie 051/2441 575 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Rosenbergerová Jana, Mgr. 305 II. poschodie 051/2441 568 jana.rosenbergerova@upsvr.gov.sk
agenda Lukáčová Ľudmila, prom. práv. 401 III. poschodie 051/2441 573 ludmila.lukacova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 206 I. poschodie 051/2441 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Jana 401 III. poschodie 051/2441 571 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Maruščáková Svetlana, Mgr. 302 II. poschodie 051/2441 574 svetlana.maruscakova@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 401 III. poschodie 051/2441 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Smreková Mária, Mgr. 209 I. poschodie 051/2441 577 maria.smrekova@upsvr.gov.sk
späť