Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Fabian Jozef, Ing. 141 1.posch. 046/2440 100 Jozef.Fabian@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Rückschlossová Zdenka 140 1.posch. 046/2440 101 Zdenka.Ruckschlossova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Remeňová Viliama, Mgr. 315 3.posch. 046/2440 130 Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk
Strmeň Ján, Ing. 316 3.posch. 046/2440 133 Jan.Strmen@upsvr.gov.sk
Zaťková Miroslava, Ing. 314 3.posch. 046/2440 131 Miroslava.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
poverený vedúci oddelenia Peter Kozák, Ing. 304 3.posch. 046/2440 170 Peter.Kozak@upsvr.gov.sk
Kozák Peter, Ing. 304 3.posch. 046/2440 172
Pekárová Júlia 305 3.posch. 046/2440 194
Studená Klára, Ing. 305 3.posch. 046/2440 196
Námešná Gabriela 306 3.posch. 046/2440 174
Gürtlerová Darina 307 3.posch. 046/2440 175
Tomová Mária 307 3.posch. 046/2440 175
Vážna Ivana, Mgr. 308 3.posch. 046/2440 176
Kmeťová Aurélia 309 3.posch. 046/2440 192
Kmotorková Soňa, Bc. 222 2.posch. 046/2440 181
právnička Žáčiková Mariana, Mgr. 223 2.posch. 046/2440 180
Pažický Miroslav 19 suterén 046/2440 193
podateľňa Jamrišková Andrea, PhDr. 25 príz. 046/2440 195
podateľňa Pavlove Dagmara 25 príz. 046/2440 195

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
recepcia Drozdová Anna 26 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
recepcia Garlíková Katarína, Ing. 26 príz. 046/2440 210 Katarina.Garlikova@upsvr.gov.sk
A,N,R Žiaková Ľudmila, Ing. 4 príz. 046/2440 234 Ludmila.Ziakova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz, W Barboríková Renáta, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
C, Č, Pa-Paž Maďarová Poláková Slávka, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
Ma - Mek Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 221 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Dz,Dž,I,U Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
CH,L,Ľ,Šu-Šz Mankovecká Ivana 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Ba-Bel,O Martinkovičová Eva, Ing. 47 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
Bem-Bre,E,Kur-Kz Obžerová Viera, Bc. 47 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
Sa - Sý Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
G,Bri-Bz Schniererová Amália, Bc. 48 príz. 046/2440 226 Amalia.Schniererova@upsvr.gov.sk
F,J,Sza-Szz,Šťa-Štu Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
Ha - Hrd Jurenková Jana, Mgr. 50 príz. 046/2440 233 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
Ša - Šta Chrenková Zuzana, Mgr. 50 príz. 046/2440 233 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
V Vážanová Simona. Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Simona.Vazanova@upsvr.gov.sk
Kot - Kup Hvolková Drahomíra, Bc. 51 príz. 046/2440 224 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
Ka - Koš Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
Hre-Hz,T,Ť,Z,Ž,Y Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Škrípová Zuzana, Ing. 38 príz. 046/2440 270 Zuzana.Skripova@upsvr.gov.sk
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová
recepcia Biháriová Elena, Ing. 309 2.posch. 046/2442 251 Elena.Bihariova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,V,W,R,Mas-Max Švecová Zuzana 309 2.posch. 046/2442 252 Zuzana.Svecova@upsvr.gov.sk
Ch,Š,T,Ť,Z,Ž,Mac-Man,O Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
A,B,C,E,F,Me-Ml Gáborová Viera 301 2.posch. 046/2442 213 Viera.Gaborova@upsvr.gov.sk
I,J,K,N Oršulová Antónia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 212 Antonia.Orsulova@upsvr.gov.sk
Č,D,Ď,G,H,Mo Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
P,S,U,Mar Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 214 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
recepcia Helbichová Leontína, Ing. 8B príz. 046/2441 213 Leontina.Helbichova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,I,L,O,N,Kral-Kru Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
H,F,T,Ť,U,Km,Kn,Kň Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
D,Ď,CH,J,R,Kra-Kraj Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
Gi-Gz,S,V,W,Kov Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
Š,Z,Ka-Ke Bošková Silvia, Mgr. 10 príz. 046/2441 214 Silvia.Boskova@upsvr.gov.sk
Ga,P,Ž,Kh,Ki,Ky,Kl Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
E,M,Kos,Koš,Kot,Koť,Koz,Kož,Ku,Kv Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
B,Ge,Kob-Kor Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Ing. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Lenhartová Slavomíra, Mgr. 23A príz. 046/2440 370 Slavomira.Lenhartova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kavka Marián, Mgr. 2 príz. 046/2440 371 Marian.Kavka@upsvr.gov.sk
koordinátor Smejkal Roman, Ing. 2 príz. 046/2440 371 Roman.Smejkal@upsvr.gov.sk
koordinátor Bella Miroslav 23 príz. 046/2440 372 Miroslav.Bella@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová
koordinátor Vido Ján, Ing. 302 2.posch. 046/2442 373 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
ESF Svitková Kristína, Ing. 226 2.posch. 046/2440 411 Kristina.Svitkova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§53, §52a Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§52 Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§53 Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§50j, §54, NP Šanca na zamestnanie Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§51a,§54, NP Úspešný štart k zamestnaniu, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.1. Vaňová Jana, Bc. 206 2.posch. 046/2440 458 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
§50, NP Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2. Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§60 - zamestnávateľ Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ Melišková Jana, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Jana.Meliskova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Kukaňová Lívia, Ing. 212 2.posch. 046/2440 405 Livia.Kukanova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59 Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
§53, §53a, §52a Bařinová Eleonóra 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Cebáková Denisa, Mgr. 10 príz. 046/2440 314 Denisa.Cebakova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 314 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
Sokolová Mária, Ing. 12 príz. 046/2440 315 Maria.Sokolova2@upsvr.gov.sk
Gramantíková Barbara, Mgr. 22 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Kolesárová Anna, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Anna.Kolesarova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Šalamonová Dominika, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Dominika.Salamonova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Manduchová Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Bieliková Eva, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Kopecký Rastislav, Ing. 3 príz. 046/2440 316 Rastislav.Kopecky@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 3 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Alušicová Silvia, PhDr. 114 1.posch. 046/2440 500 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Štrbáková Mária, Ing. 14 príz. 046/2440 510 @upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Melichová Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
vedúca oddelenia Červená Lívia, PhDr., PhD. 131 1.posch. 046/2440 670 Livia.Cervena@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Fábryová Marie, Bc. 160 1.posch. 046/2440 671 Fabryova.Maria@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žilová Michaela, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zilova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Habalová Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.Habalova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Krčmárová Andrea, Mgr. 106 1.posch. 046/2440 683 Andrea.Krcmarova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Blaho Ivana, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Homolová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 122 príz. 046/2440 616 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Bc. 122 príz. 046/2440 616 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Annušová Dagmar 310C 2.posch. 046/2442 673 Dagmar.Annusova@upsvr.gov.sk
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Pelagičová Anna, Bc. 3 príz. 046/2441 673 Anna.Pelagicova@upsvr.gov.sk
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Titková Katarína, PhDr. 115 1.posch. 046/2440 600 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Bošková Marcela, Mgr. 109 1.posch. 046/2440 614 Marcela.Boskova@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Hrčková Jana, Mgr. 111 príz. 046/2440 602 @upsvr.gov.sk
Iliaš Vlčeková Katarína, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Katarina.Vlcekova@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Kršiaková Radoslava, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 610 Radoslava.Krsiakova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 112 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 123 1.posch. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Nevelosova@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Moždženová Helena. Mgr. 111 1.posch. 046/2440 602 Helena.Mozdzenova@upsvr.gov.sk
Palkovičová Patrícia, Bc. 112 1.posch. 046/2440 608 Patricia.Palkovicova@upsvr.gov.sk
Pažická Monika, Mgr. 116 1.posch. 046/2440 607 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 119 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Žilková Martina, PhDr. 117 1.posch. 046/2440 601 Martina.Zilkova@upvr.gov.sk
terénna práca Špaňová Patrícia, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Patricia.Spanova@upsvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Belancová Elena, Ing. 150 1.posch. 046/2440 550 Elena.Belancova@upsvr.gov.sk
Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Jakubisová Martina, Ing. 42 príz. 046/2440 562 Martina.Jakubisova@upsvr.gov.sk
Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
Humajová Janka, Mgr. 133 1.posch. 046/2440 559 Janka.Humajova@upsvr.gov.sk
Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Boháčová Eva, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Eva.Bohacova@upsvr.gov.sk
Lettrichová Gizela, Ing. 147a 1.posch. 046/2440 565 Gizela.Lettrichova@upsvr.gov.sk
Grolmusová Renáta, Ing. 148 1.posch. 046/2440 555 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
Žáčiková Veronika, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
Grossová Ivana, JUDr. 149 1.posch. 046/2440 563 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
Smoláriková Gabriela, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Gabriela.Pavlikova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Bc. 113 1.posch. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
terénna práca Bočkayová Lucia, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Lucia.Bockayova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová tel : +421-46-2442 680
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátorka pracoviska Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová
recepcia Biháriová Elena, Ing. 309 2.posch. 046/2442 251 Elena.Bihariova@upsvr.gov.sk
I,J,K,N Oršulová Antónia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 212 Antonia.Orsulova@upsvr.gov.sk
A,B,C,E,F,Me-Ml Gáborová Viera 301 2.posch. 046/2442 213 Viera.Gaborova@upsvr.gov.sk
Č,D,Ď,G,H,Mo Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,R,Ť,V,W,Mas-Max Švecová Zuzana 309 2.posch. 046/2442 252 Zuzana.Svecova@upsvr.gov.sk
Ch,Š,T,Ť,Z,Ž,Mac-Man,O Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
P,S,U, Mar Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 214 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová
koordinátor Vido Ján, Ing. 302 2.posch. 046/2442 373 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Annušová Dagmar 310C 2.posch. 046/2442 673 Dagmar.Annusova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor pracoviska Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
recepcia Helbichová Leontína, Ing. 8B príz. 046/2441 213 Leontina.Helbichova@upsvr.gov.sk
H,F,T,Ť,U,Km,Kn,Kň Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
D,Ď,CH,J,R,Kra-Kraj Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,I,L,O,N,Kral-Kru Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Gi-Gz,Kov,S,V,W Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
Š,Z,Ka-Ke Bošková Silvia, Mgr. 10 príz. 046/2441 214 Silvia.Boskova@upsvr.gov.sk
Ga,P,Ž,Kh,Ki,Ky,Kl Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
E,M,Kos,Koš,Kot,Koť,Koz,Kož,Ku,Kv Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
B,Ge, Kob-Kor Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Pelagičová Anna, Bc. 3 príz. 046/2441 673 Anna.Pelagicova@upsvr.gov.sk
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
späť