Pracovisko Nováky

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce - pracovisko Nováky
Ď, G, Šj - Šž, V, W, Z, Ž Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
A, B, C,Č, E, I,Sa-Sr Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Dz, K, U,Ša-Ši Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
M, R,Ch,N Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
D, J, P,St-Sž Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
F, H, L, O, T, Ť Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - pracovisko Nováky
Ďurechová Darina, Ing. 8B príz. 046/2441 215 Darina.Durechova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ - pracovisko Nováky
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Hagarová Barbora, Bc. 3 príz. 046/2441 672 Barbora.Kvasnicova@upsvr.gov.sk
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
späť