Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
H, Mr-Mz Bieliková Eva Mgr. 26 príz. 046/2440 234 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
Ma-Me, Mi Gregorová Jana, Bc. 47 príz. 046/2440 221 Jana.Gregorova@upsvr.gov.sk
Č,T,Ť,Z,Ž,Mok-Moz,W Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
Bm-Bz,V,U Hvolková Alica 50 príz. 046/2440 233 Alica.Hvolkova@upsvr.gov.sk
D,G,Dz,Dž Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
P,Mj-Moj Maďarová Poláková Slávka, Bc. 47 príz. 046/2440 215 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
CH,L,Ľ,Št-Šz Mankovecká Ivana, Bc. 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Ba-Bl,C,E Martinkovičová Eva, Ing. 50 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
S,R Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
Ka-Koš Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
Ša - Šr Uríčková Lucia, Ing. 51 príz. 046/2440 217 Lucia.Urickova@upsvr.gov.sk
Ď,F,J,N,Ň,O Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
A,Kot-Kz,I Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 213 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Ševčík Dvorská Katarína, Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Katarina.Dvorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
§53g, projekt "Prvá pomoc" Bařinová Eleonóra, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Dolníková Zuzana, Ing. 212 2.posch. 046/2440 405 Zuzana.Dolnikova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc", Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2., projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.1, projekt "Prvá pomoc" Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Melišková Jana, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Jana.Meliskova@upsvr.gov.sk
§52a, projekt "Prvá pomoc" Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§50j, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§52, §53a, §53c, §50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc" Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva, projekt "Prvá pomoc" Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59, projekt "Prvá pomoc" Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
Tilešová Dominika, Mgr. 208 2.posch. 046/2440 410 Dominika.Tilesova@upsvr.gov.sk
§51a, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Vaňová Jana, Bc. 224 2.posch. 046/2440 411 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Gramantíková Barbara, Mgr. 3 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 311 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Kollárová Andrea, Ing. 12 príz. 046/2440 314 Andrea.Kollarova2@upsvr.gov.sk
Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II
NP Vzdelávanie UoZ - II Polerecká Viera, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Viera.Polerecka@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 22 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ
NP IP pre znevýhodnených UoZ Drábiková Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ Šimová Jana, PhDr. 40 príz. 046/2440 319 Jana.Simova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Sluková Zuzana, Ing. 22 príz. 046/2440 313 Zuzana.Slukova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Moulefera Soňa, Ing. 23A príz. 046/2440 321 Sona.Moulefera@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Ďurkovičová Nikola, Bc. 23 príz. 046/2440 320 Nikola.Durkovicova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Putiška Ivan, Mgr. 23 príz. 046/2440 320 Ivan.Putiska@upsvr.gov.sk
späť