Pracovisko Handlová

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce - pracovisko Handlová
Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, W,Ho-Hz Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
J, K, L,I Matiašková Zuzana, Ing. 309 2.posch. 046/2442 214 Zuzana.Matiaskova@upsvr.gov.sk
Ľ, M, N, Ň, R,Ha-Hn Pavlove Dagmara 309 2.posch. 046/2442 252 Dagmara.Pavlove@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž,E,F Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
O, P, S,G,Ch Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 213 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - pracovisko Handlová
agenda HN, NV a ŠSD Chrenková Zuzana, Mgr. 301 2.posch. 046/2442 212 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Štetákova Ľubica. Mgr. 310C 2.posch. 046/2442 673 Lubica.Stetakova@upsvr.gov.sk
späť